Thời Gian Diễn Ra 

Bắt đầu: 17h00 ngày 03-12-2018

Kết thúc: 23h59  ngày 31-12-2018

Sự kiện được chia ra 8 giai đoạn

 • Giai đoạn 1: 00h00 ngày 01-12-2018 đến 23h59 ngày 04-12-2018
 • Giai đoạn 2: 00h00 ngày 05-12-2018 đến 23h59 ngày 08-12-2018
 • Giai đoạn 3: 00h00 ngày 09-12-2018 đến 23h59 ngày 12-12-2018
 • Giai đoạn 4: 00h00 ngày 13-12-2018 đến 23h59 ngày 16-12-2018
 • Giai đoạn 5: 00h00 ngày 17-12-2018 đến 23h59 ngày 20-12-2018
 • Giai đoạn 6: 00h00 ngày 21-12-2018 đến 23h59 ngày 24-12-2018
 • Giai đoạn 7: 00h00 ngày 25-12-2018 đến 23h59 ngày 28-12-2018
 • Giai đoạn 8: 00h00 ngày 29-12-2018 đến 23h59 ngày 31-12-2018
Nội Dung Sự Kiện

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, chỉ cần các anh hùng nạp đủ các mốc @Point theo từng mốc thời gian thì sẽ nhận được một phần quà tương ứng
  • Ví dụ tổng nạp của anh hùng là 20k@ trong Giai đoạn 1, khi nhận quà sẽ hiện đủ các mốc 20k@ - 10k@ - 5k@ - 3k@, nếu anh hùng nhận mốc 3k@ thì anh hùng còn lại 18k@ và sẽ được chọn tiếp mốc 10k@-5k@-3k@
  • Chư vị Anh Hùng có thể chọn 1 trong 2 mốc 5k@ hoặc nhận cả 2 mốc 5k@ nếu tổng nạp là 10k@ (Tương tự đối với mốc 3k@)
  • Nếu tổng nạp của anh hùng là 49k@ trong Giai đoạn 1 tức là đủ hết các mốc thì anh hùng sẽ nhận được hết quà của các mốc
 • Riêng các mốc nạp 5k@, 10k@, 20k @ của mốc Khuyến Mãi Tháng 12, chư vị Anh Hùng có thể nạp cộng dồn và nhận không giới hạn phần quà này
 • Áp dụng tất cả các hình thức thẻ nạp như: VT108, Gate FPT, VCoin VTC, Dzocard
   
 • Trong mỗi giai đoạn có thể nhận nhiều mốc 1 lần nếu nạp đủ các mốc
   
 • Sau mỗi giai đoạn tất cả các anh hùng sẽ được reset để tham gia giai đoạn mới, do đó phải nhấn vào nút Nhận Quà rồi nhận hết quà trước khi chuyển qua giai đoạn mới, nếu không nhận thì qua giai đoạn mới sẽ bị mất
 • Phần Quà Điểm Binh được áp dụng cho tất cả các server
 • Phần quà Điểm Binh Tháng 12 sẽ được xóa sau 09h00 ngày 01-01-2019

Quà Tặng

Sau khi xác nhận nhận quà ở web, chư vị anh hùng vui lòng vào NPC Đại Hồng Lư để nhận quà

Mọi thắc mắc về sự kiện, vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.