Nhất Tướng Công Thành


Thời Gian Mở Sự Kiện:

  • Bắt đầu: 08-07-2013
  • Kết thúc: cập nhật sau


Nội Dung Sự Kiện:

Chỉ cần các anh hùng tham gia sự kiện và chiếm thành, trở thành Thái Thú thì xem như đã thành công.
Quân đoàn trước và sau khi tạo thế lực mới ngoài ba thế lực cũ Ngụy-Thục-Ngô, vua của thế lực đó sẽ được hưởng một đặc ân vô cùng hấp dẫn từ sự kiện.


Điều Kiện:

Có 2 loại phần thưởng từ sự kiện.

  • Dành cho Thái Thú:chủ quân đoàn tham gia sự kiện và thỏa điều kiện sẽ nhận được một Võ Hồn tùy chọn 3 ngày ( không tính siêu võ hồn Lã Bố, Điêu Thuyền, Hạng Vũ )
  • Dành cho Vua: quân đoàn nào hiện nay và sau này lập thế lực mới và giữ được sau 2 tuần thì Vua của thế lực đó sẽ nghiễm nhiên được hưởng một đặc ân vĩnh viễn cho đến hết sự kiện. Nếu thế lực bị mất đi thì Vua sẽ mất đi đặc ân. Nếu lập quốc lại thì sau khi giữ được 2 tuần sẽ tiếp tục nhận đặc ân.


Cách Thức Tham Gia:

Đối với server Long Phụng:

- Sự kiện sẽ bắt đầu tính từ ngày thứ 3 đến 6 hàng tuần. Chỉ bắt đầu tính từ thứ 3 và kết quả cuối cùng là có thành ngày thứ 6.

- Sự kiện chỉ áp dụng cho 10 thành trì được chỉ định sau đây: Trường An, Nghiệp, Tân Dã, Giang Châu, Sài Tang, Hán Trung, Giang Hạ, Bắc Hải, Hội Kê, Trần Lưu

Đối với server Tiểu Kiều:

- Sự kiện sẽ bắt đầu tính từ ngày thứ 5 đến Chủ Nhật hàng tuần. Chỉ bắt đầu tính từ thứ 5 và kết quả cuối cùng là có thành ngày Chủ Nhật.

- Sự kiện chỉ áp dụng cho 10 thành trì được chỉ định sau đây: Trường An, Nghiệp, Tân Dã, Giang Châu, Sài Tang, Hán Trung, Giang Hạ, Bắc Hải, Hội Kê, Trần Lưu

Đối với Vua Thế Lực:

- Vua Thế Lực sẽ nhận được Hóa Trang, Võ Hồn 7 ngày
- Vua Thế Lực sẽ nhận được phần quà vĩnh viễn, nếu thế lực mất đi thì đặc ân của Vua sẽ mất đi trong hai tuần. Nếu đã lập quốc lại thì sau khi giữ được 2 tuần sẽ tiếp tục nhận lại đặc ân.
- Vua Thế Lực chỉ cần xác nhận phần quà muốn nhận một lần duy nhất nếu thỏa điều kiện.
- Đối với Vua Thế Lực sau khi chuyển chức vị Vua cho nhân vật khác thì đặc ân sẽ được tặng cho nhân vật đó sau 2 tuần kể từ lúc chuyển.


Cách Thức Nhận Quà:

Đối với Thái Thú:
- Chủ Quân Đoàn nếu thỏa điều kiện sẽ nhận quà vào ngày thứ 3 & thứ 4 tuần kế tiếp tại đây.

Đối với Vua Thế Lực:
- Vua Thế Lực liên hệ với Hỗ Trợ Khách Hàng để được nhận quà.

 

Thân,
TQC Team.